10 תשובות
מי זה אלוהים
כן אבל אפשר לשנות את זה במעשים טובים ובמעשי חסד זה רק מאריך ימים.
לא
ברור, כל אדם נולד עם מספר שנים וימים מדוייק שמוקצבות לו, אפשר רק לקצר את זה ע"י מעשים רעים, אי אפשר להאריך את זה.
שואל השאלה:
"חריף אש" אתה חושב שגם בעלי חיים שהאדם מגדל גם הוא קובע להם את המוות?
אנונימית
את מתכוונת לאלוקים? כן. ברור.
הוא מנהל את העולם הזה ברמה של טיפת טל שמגיעה לעלה מסויים, ונמלה שצריכה ללכת מרחק בשביל להגיע לפירור.
המוות הוא בסך הכל צירוף מקרים
כן
שום דבר לא "קצוב" בצורה הזאת.
אנחנו לא מבינים איך זה עובד.
תפסיק להקשיב לרבנים בפייסבוק, אתה כופר בעקרון הבחירה חופשית בגללם, ובתרי"ג מצוות.
אנונימי