6 תשובות
תעשי
אם לא תעשי התעודה שלך תסבול
לעשות
תעשי
עדיף 70 ולסבול מאשר 0
לעשות
70 עדיף על פני 0
את לא רוצה לסבול שתקבלי את התעודה