4 תשובות
כי זה הגישה שלהם
על מה מינוס יטמבלים
מנסים למשוך תשומת לב.
כי הם חושבים שזה מה שיגרום לה לשים לב אליהן.
כי הם רוצים תשומת לב ספציפית מאדם ספציפי
ErO