10 תשובות
תלוי בני כמה אתם (רציני).
רוצים למשוך את תשומת הלב שלך.
ErO
יש כאלה שלא יודעים איך להתחיל אבל את צריכה להראות להם שאת לא ברמה שלהם ויתנהגו אלייך יפה
רוצים את תשומת הלב שלך
שואל השאלה:
למה שאני יצטרך להראות שאני לא ברמה שלהם ואז יתהגו אלי יפה איך זה קשור ?
אנונימית
שואל השאלה:
מה דאת אומרת רוצים את תשומת הלב שלי מה זה
אנונימית
כי אם הם מציקים אז זה אומר שהם מזלזלים
שואל השאלה:
אבל גם רשמת שיש כאלה שלא יודעים איך להתחיל אז כאילו הם מזלזלים או מתחילים איתי ?
אנונימית
לא
הם לא מתחילים איתך
את ככ רוצה שנגיד שהם בקטע שלך?
את צריכה לזהות לפי הגישה. את היית שם לא אני