21 תשובות
אני מכבדת את כל הדעות של כולם
מכבדת כל אחד,
מי שלא בא לו להאמין שלא יאמין
ErO
אני מאמינה בה' ואני מכבדת כל אדם בהיותו הוא. איש איש באמונתו יחיה. אין צורך להכליל.
אני מכבדת כל עוד מכבדים אותי
אם המאמינים היו מכבדים אתאיסטים, האתאיסטים היו מכבדים אותם
אבל בגלל שהמאמינים הם הרוב, האתאיסטים *תמיד* יצאו לא בסדר.
אנונימית
מכבדת את כולם(:
אני אתאיסטית ואני מכבדת
זו שאלה שגם אני שואלת את עצמי המון.

בתור אתאיסטית, אני לא מבינה מה כל כך קשה לאתאיסטים אחרים לכבד מאמינים, ולמאמינים לכבד אתאיסטים. למה כל כך קשה לחיות בשלום למרות כל חילוקי הדעות?
איך אני יכול לכבד אם אני לא מכיר אתאיסט אחד?
שואל השאלה:
לבירוק אל תדאג, יש כאן המון
אנונימית
אבל זה לא שאני מכיר אותם באמת.
אני אתאיסט ואני מכבד את מאמינים
צודקת מאה אחוז
אני אביא הסבר מתוך הספר "שערי תשובה" לרבנו יונה שמסביר מה הנזקים שגרמים ע"י כך שמכבדים את הרשעים ולמה חשבו להשפיל אותם:

"המכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים, רבים וידועים, כי יש בכבודם:
1. חילול התורה והעבודה, והוא העוון המכלה מנפש ועד בשר.
2. והשנית, כי רבים נמשכים אחריהם ואוחזים מעשיהם.
3. והשלישית, כי המתחברים להם, אף על פי שאינם עושים כמעשיהם, מקבלים פורעניות כיוצא בהם, כאשר זכרנו כבר.
4. והרביעית, כי הם מכניעים כבוד אנשי אמת, ומבטלים העבודה. ואין הצלחה לכבוד הצדיקים זולתי אחרי השפלת כבודם, כמו שכתוב (משלי יד יא): "בית רשעים יישמד, ואוהל ישרים יפריח". ונאמר (משלי יא יא): "בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס" (שערי תשובה, חלק ג, סימנים קמט-קנב).
שואל השאלה:
תוצאה אני כבר מכירה אותך ואני אפילו לא אקרא את מה שרשמת. אנשים שלא מאמינים באלוקים, לא נחשבים לרשעים. תתחיל לקלוט את זה.
אנונימית
חבל מאוד שאת שואלת שאלה שלא על מנת לקבל תשובה, ובפרט שיש פה אנשים שכן יכולים לתת לך את התשובה.
וכן, אין רשעות יותר גדולה מלכפור במי שברא אותך ונתן לך את הכל. זה הסבר לוגי. אבל זה לא רק זה (שלא תגידי שמדובר ב"לוגיקה האישית שלי"), אני אביא לך פסוק מפורש שקורא למי שלא מאמין באלוקים בשם "נבל": "אָמַר נָבָל בְּלִבּוֹ: "אֵין אֱלֹהִים" (תהלים יד, פסוק א). על סמך זה רש"י פירש את הפסוק בתורה "בְּגוֹי נָבָל אַכְעִיסֵם" (דברים לב, כא) שמדובר בכופרים: "בגוי נבל אכעיסם" - אלו הכופרים וכה"א אמר נבל בלבו אין אלהים".
כך שמי שאמור פה לקלוט שהם רשעים זו את, אני לא אמור להחליף את את דעת התורה הישרה שלי בסברות עקומות.
מכבדת מי שמכבד
תגדירי לכבד
שואל השאלה:
לקבל את זה שהם מאמינים ולא לנסות לכפות עליהם את הדעות שלך או להגיד שהם מפגרים או משהו בסגנון
אנונימית
אז כן מכבדת, אבל אם הם שואלים 'למה אני לא מאמינה' אז הם כן יקבלו תשובה לא מכבדת בדרך עקיפה - כי בכל זאת, זאת הדרך היחידה להעביר את דעתי וזה יעליב אותם בכל מקרה בתור מאמינים כי אני שוללת את הקיום שלו

בכללי שיאמינו לא אלך למישהו עם כיפה ואגיד לא שהוא "הזוי"
שואל השאלה:
השאלה אולי יצאה מכלילה, אבל מי שיודע שהוא מכבד הוא לא יעלב ממה שכתבתי.
אנונימית