2 תשובות
כל הפרטים על התפקיד בקישור

ובאופן כללי ממה ששמעתי מאנשים זה תפקיד מאוד טוב
אוספים דברים כנראה
אנונימי