6 תשובות
כשאת עושה משו..
7 וחצי ככה
אבל נגיד 8 וחצי