2 תשובות
שואל השאלה:
גם את מרגישה שמפעילים עלייך לחץ מטורף?
שלא מרוצים משום דבר שאת עושה?
שמשווים אותך לארחרים כל הזמן?
שמתלוננים עלייך?
ושאת לשוט מרגישה כאילו הכל מבפנים סדוק וכואב ולחץ כל הזמן?
אנונימית
כן
אני אפילו מתביישת לאכול ליד ההורים שלי מהפחד שהם יקראו לי שמנה
אבל אין מה לעשות..
אנונימית