3 תשובות
אחד לפני הטסט, זה פשוט לאללה
חנייה רגילה בערך בשיעור 15
ברוורס גם בערך בין 17-20
בערך 12-13