2 תשובות
לא
אני מתבייש לבקש קבלה כי אףחד לא מבקש
אבל הוא מוציא קבלות על חלק מהתלמידים כאילו על מי שהוא לא מעלים את המס
וכדי שלא יראו שהוא נותן רק לחלק הוא לא נותן את הקבלות שהוא כן מוציא.
לא הוא לא נותן כל שיעור
באותו הנושא: