תשובה אחת
אתה יכול ללכת לביקור רופא אם זה משהו באמת רציני ויש מצב לגימלים אז תלך רק תעדכן את המפקדת שלך