2 תשובות
שאלה טובה
אתה אומר למפקד שלך והוא יכול להגיד לך לבוא וללכת לרופא ביחידה או שהוא יגיד לך לחתום יום חופש ושתלך בערב להוציא ג ואז החופש ישתנה לג
או שהוא יתן לך יום ד והוא יכול להכריח אותך ללכת לביקור רופא.
באותו הנושא: