3 תשובות
אני מאמין שכן, או שזו לפחות אחת מן הדרכים.
במקרים מסוימים, כן.
יש מקרים שאין ברירה.