4 תשובות
אנשים טובים
ErO
משנה את המוזיקה העכשיוית.
משנה את הסטיגמה שבנות לא עושות את הצעד הראשון.
ומוסיפה אהבה וסוגי אוכל אחרים!!
אנונימית
את החברה החשוכה והסגורה.