תשובה אחת
שואל השאלה:
איזה יצרן מייצר ומייצא לישראל ובכמה אחוז יותר יקר אם ידוע לך?
זה עתיד להשתנות?