15 תשובות
כחול לבן
כחול לבן
כחולבן
חול
כחול לבן
שיקגו אז חול
כחולבן
כחולבן
כחול לבן
כחול לבן גאה
למה לצערך?
כחול לבן.
כחול לבן