9 תשובות
לא הייתה עדיין.
לא הייתה
אנונימית
I2
pac
בגיל 13
מול שקיעה בחולות. בחורף בגיל 14 מושלםם לא מתחרטת
17
בבית שלי