9 תשובות
לא הייתה עדיין.
לא הייתה
אנונימית
בגיל 13
Po:
מול שקיעה בחולות. בחורף בגיל 14 מושלםם לא מתחרטת
17
בבית שלי