8 תשובות
כן
חלקם
הסופר כן החנויות לא ניראה לי
כן
~L~
כן אפילו שזה תלוי
שואל השאלה:
תודה לכולם
שואל השאלה: