8 תשובות
בע"ה ויש כאלה שכותבים בעז"ה.
בע"ה
או בע"ה או בעז"ה
בעז"ה/בע"ה.
ב"ה/בע"ה
ב"ה זה ברוך ה'
בעז"ה