4 תשובות
שואל השאלה:
מה לדבר איתה?
אנונימית
תגידי לה שאת רוצה לחזור להיות כמו שהייתן