7 תשובות
האופציה הזניה יותר זורמת...
*השניה
עוד חודש שנה
נשמע פחות מהאלה שסופרים חודשים ימים שעות ודקות
תגידי כמעט שנה
כמעט שנה
תגידי 11 שנה