7 תשובות
כן, או את העיר עצמה
כן או שאפשר לומר את השם של היישוב ולהוסיף שזה ליד העיר המוכרת
תגידי את השם של הישוב ואם הם אומרים לך שהם לא מכירים תגידי "זה ליד העיר ...".
את יכולה להגיד את השם של הישוב, וכשישאלו איפה זה, תגידי שזה ליד העיר שהתכוונת אליה.
עדיף להגיד ישוב ליד
במקומך הייתי אומרת או את העיר או "ליד ---" אני מכירה כמה כאלה שחלק אומרות אצ הישוב וחלק את העיר, מה שנוח לך
כן גם אני אומרת ככה