תשובה אחת
בכל סופר אמור להיות
אם את לא מוצאת תחפשי בחנויות אפיה