2 תשובות
בחנות לכלי ירי, דרוש רישיון.
קונים בנתניה בלי רשיון
( :