8 תשובות
איך אתה מרגיש היום?מה קורה איתך?איך עבר עלייך היום? שאלות כאלה.
כל מה שקשור להתפתחות החיים היא די עונה...
תורת הנקודה הסינגולארית
על כל סיפור הוצאת מצריים וחציית הנהר שיש לזה הוכחות.
אין הוחכות לא משנה מה תגידי.^
אני מאמינה באבולוציה.
אבל כן יש הוכחות לסיפור יציאת מצריים.
על כל מה שלא קשור להשפעה של הסביבה על עולם החי.
זה יחסית מוכח, כנראה אם יש פה ושם דברים שלא אמרו כלום עליהם אבל תיהיה להם תשובה, זה נחשב תאוריה מוכחת, יותר מהמפץ הגדול שעדיין יש כמה חורים אבל עדיין יש הוכחות
על איך נוצרו החיים הראשוניים מאפס, אנשים חושבים שזה אמור לענות על זה אבל זה תחום אחר בכלל שנקרא אביוגנזה.