3 תשובות
airpods
AirPods יש לי אותם ממליצה
הגדולות