3 תשובות
יש אחריות עוד? לך אליהם
גם שלי ככה
אני לא יודעת למה
אבל מה שטוב שזה נטען ל100 בחמש דקות
5 שעות על רמקול הכי גבוה
בדרך כלל מה שרשום שם זה על שמיעה 70 אחוז גבוהה