4 תשובות
שלישי נראה לי
עריכה: בדקתי, זה שלישי.
זה ב30 לחודש יום שלישי
כן יום שלישי 30.10
כן . יום שלישי