6 תשובות
כן וגם של הבחירותת...
מה
לא
יש חופש רק ביום הבחירות
לא יום לפני
רק ביום עצמו
רק ביום עצמו חופש לכולם בארץ