4 תשובות
כן אני מזמינה איתו
כן אני מזמינה איתו דברים