2 תשובות
בבנק הדואר לאשנב כל
1. אתה נכנס לסניף הדואר
2. אתה לוחץ על המסך בעמדת לקיחת מספרים בסעיף אשנב כל.
3. אתה ממתין בתור.
4. קוראים את המספר שלך לעמדה שהתפנתה כאשר מגיע תורך.
5. אתה מבקש ויזה נטען.

*יש אוכלוסיות הזכאיות לפטור מתור ואז יש ללחוץ על הסעיף המיועד לכך כאשר נכנסים לסניף הדואר.
אנונימי
באותו הנושא: