תשובה אחת
ישלי רעל בעיניים
אני צועק עד השמיים
אני ארעיד תאדמה
)מספר כיתה שלך) בנשמה