6 תשובות
15.5 אם אני לא טועה.
16 ו3 חודשים
15 וחצי מ2019
רוצים לשנות ל15.5 אבל זה יהיה רק בשנה הבאה.
מתכננים שזה יצא לפועל עוד השנה, אבל כרגע כן זה 16.3
כרגע 16.3 מינואר 2019 יהיה אפשר מגיל 15 וחצי