2 תשובות
אסור לאכול את "גיד הנשה", כשקונים בשר כשר אז אין את גיד הנשה. (לאחר השחיטה מוציאים את הגיד)
כמעט כול החלק האחורי (רגליים) של הבקר ולכן יש קצב שנקרא "נוקר" שתפקידו להפריד גידים
מה שמייקר את הבשר