5 תשובות
שטח מקבילית זה גובה כפול הצלע שאליה יורד
שטח טרפז זה סכום הבסיסים כפול הגובה לחלק ל 2
שטח טרפז- בסיס ועוד בסיס כפול גובה חלקי 2
שטח טרפז זה סכום הגבהים כפול הגובה וכל זה חלקי 2
ושטח מקבילית זה גובה כפול הצלע אליה הוא מגיע
שטח טרפס זה סכום הבסיסים כפול הגובה חלקי 2.
שטח מקבילית זה צלע כפול הגובה אליה
שטח מקבילית- גובה כפול בסיס
שטח טרפז- (בסיס עליון + בסיס תחתון)גובה ומה שיוצא מחלקים ב 2