5 תשובות
איזה מחזור אתם?
שואל השאלה:
לאיודעת
איפה טיילתם
ביקשו להפסיק את הטיילת בבית ספר והוציאו אותנו לטיול חח
מה הנושא של הגיחה? אני משצית אז ממש אשמח לעזור :)
באותו הנושא: