3 תשובות
"אני מופרע אינטליגנטי"
Guns don't kill people
I kill people
להתפרע זה משחרר