2 תשובות
לי,אני יכול לשמוע בלי אינטרנט אבל צריך להוריד לפני זה