4 תשובות
תבדוק אם השעון שלך מכוון לפי שעה ותאריך נכון
תכנס להגדרות>אפליקציות>גוגל פליי ותמחק את הנתונים.
קורה תמיד באנדרואיד
לפרמט