5 תשובות
שר האוצר מביא לי קצת כסף
Aso
שר האוצר
מעבירה לי את כל כספי המדינה
שרת הביטחון
מעיפה את המוסלמים מפה
אנונימית
שר הביטחון מפסיק להביא כסף לערבים ומשקיע במדינה (אבל כולם גנבים ומושחתים אז לוקח גם לעצמי)
שר הביטחון
הורס את משטר חמאס בעזה וכובש את יהודה ושומרון