6 תשובות
קפיצה מבניין
אנונימית
לא הייתי רוצה לבחור את מתי.. אבל איך הייתי בוחרת למות בשינה
מתי, כדי שיום לפני המוות שלי אני אקח את הפלאפון שלי, מוזיקה, ואתבודד לקראת המוות
הייתי בוחר איך הייתי מת, ואז בוחר משהו שאף פעם לא עושים ואז אני בן אלמוות ^^
אנונימי
מת מצחוק