5 תשובות
אבך בוודאות כי עבדתי במפעלי ים המלח אז יודע
אבכ.
אטומי
ביולוגי
וכימי

זה לא יכול להיות "אבל" או "אבק", זה נשמע אבך.
בגד כפת חברים
אבך
אבך