14 תשובות
שפיצים
עט פיילוט 05
עיפרון 05
xm1
0.4 ו0.5.
0.5
פיילוט 0.4
0.4
0.5
עטים 0.4
עיפרון 0.5
פיילוט 0.5
עט עיפרון 0.7
פיילוט 0.4
חודים 0.7
עט פיילוט - 0.4
עפרון שפיצים - 0.5
פיילוט 0.4
שפיצים 0.7
עט 0.4 עיפרון 0.5