תשובה אחת
כן.
רק אם עשית שנתיים שירות
באותו הנושא: