תשובה אחת
תמיד אפשר להתנדב לצבא, גם אחרי גיל הפרישה. הפרופיל שלך יהיה 24