6 תשובות
כן ישר וחלק
כן
כן חלק וישר.. זה המטרה
בגלל זה קוראים לזה החלקה