11 תשובות
ח' 11
יב
40
כיתה ט
36 תלמידים
בדיוק 18 בנים ו18 בנות
י
24
יא 36