תשובה אחת
אוטיזם מופיע פי 3 בבנים, מאשר בבנות. על אף שבספקטרום האוטיסטי יש את "תסמונת רט" שזו תסמונת שמופיעה בעיקר אצל בנות, מעט מאוד בנים, אך עם זאת, יש יותר בנים.
כנ"ל גם תסמונת דאון, ישנם יותר בנים מבנות.
לסיכום: בני החינוך המיוחד רבים יותר מבנות החינוך המיוחד.
למשל: אצלי, בכיתה שאני עובדת, יש 6 בנים ו 2 בנות, כיתה ליידי יש רק בת אחת מתוך 6 ילדים..