תשובה אחת
אירוע היסטורי: אירוע שקרה בעבר, אירוע משמעותי וחד פעמי שהשפיע על אוכלוסיה רבה של אנשים. ששינה משהו במקום גדול/ אצל הרבה אנשים.

אירוע לא הסטורי- אירוע שמתרחש על בסיס יום יומי / לעיתים קרובות ואין לו משמעות, הוא לא משפיע על הרבה אנשים.

לדוגמה :
ב1948 הוכרז על הקמת מדינת ישראל. אני בטוחה שאת יודעת אם זה הסטורי או לא.

לעומת היום בבוקר צחצחתי את השיניים.

מה מהם הסטורי ומה לא?
באותו הנושא: