9 תשובות
5 שנים
4 שנים חמישה חודשים בערך
סליחה 7 חודשים אני סטלן היום
חמש שנים
שואל השאלה:
4 שנים ו7 חודשים? אני די בטוחה ש5 חודשים לא?
מה12 עד ל7 יש הפרש של 7 חודשים,
ואז עוד ארבע שנים.
4 שנים ו7 חודשים בערך